Ερώτηση Π. Ηλιόπουλου για τους σωλήνες άρδευσης στην Κάρλα

Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2015 
Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Θεσσαλίας Παναγιώτης Ηλιόπουλος συνεχίζει ακατάπαυστα τον πολιτικό Αγώνα, παρόλο που που παραμένει για 14 μήνες παράνομα προφυλακισμένος στις φυλακές Κορυδαλλού. Σήμερα κατέθεσε ερώτηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο για τους υδροσωλήνες στη λίμνη Κάρλα, οι οποίοι σύμφωνα με καταγγελίες είναι τουρκικής κατασκευής και προελεύσεως.

ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΘΕΜΑ: «Τουρκικής προελεύσεως οι υδροσωλήνες στη λίμνη Κάρλα»


Το έργο του δικτύου άρδευσης από την λίμνη Κάρλα περιλαμβάνει την κατασκευή αγωγού μήκους 35 χιλιομέτρων με τον εγκιβωτισμό χαλύβδινων σωλήνων φ 1400, οι οποίοι εκφορτώθηκαν αυτές τις μέρες στο λιμάνι του Βόλου. Ωστόσο, σύμφωνα με καταγγελίες, πάνω στους σωλήνες αναγράφεται ότι είναι τουρκικής κατασκευής. Η τοποθέτηση σωλήνων αποτελεί, ίσως, το ουσιαστικότερο σκέλος του έργου, δεδομένου ότι επιτυγχάνεται η μεταφορά νερού άρδευσης από τον ταμιευτήρα σε καλλιεργούμενες εκτάσεις συνολικής επιφάνειας 60.000 στρεμμάτων. Περαιτέρω, θα σταματήσει η άντληση νερού από μεγάλα βάθη, όπως γινόταν μέχρι σήμερα, που οι γεωτρήσεις έφταναν και σε 400 μέτρα βάθος, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα με την υπεράντληση του υπόγειου υδροφορέα. Ήδη στην περιοχή έχουν καταγραφεί ρηγματώσεις και καθιζήσεις, οι οποίες απειλούν τους παρακάρλιους οικισμούς.
Ερωτάται ο Περιφερειάρχης κ. Αγοραστός:
1) Από ποιον ελήφθη η απόφαση για την παραγγελία των σωλήνων, ποιες προδιαγραφές έπρεπε να πληρούν αυτοί και πόσο κόστισαν;
2) Για ποιον λόγο επελέγησαν σωλήνες τουρκικής προελεύσεως, την ίδια στιγμή που οι προκλήσεις και οι παραβιάσεις των χωρικών μας υδάτων και του εθνικού εναερίου χώρου μας από τους Τούρκους είναι καθημερινό φαινόμενο, καθιστώντας προφανείς τις εχθρικές διαθέσεις τους; 

Βόλος, 16/03/2015
Ο ερωτών περιφερειακός σύμβουλος
Της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΥΓΗΣ για τη Θεσσαλία
Παναγιώτης Ηλιόπουλος